Enter Shikari, Trash Boat @ Alexandra Palace, London

By Tash Greene